Speelpark Levenslust
Home » Ledenvergadering

Ledenvergadering

 

 

 

 

OP woensdag 26 maart is de algemene ledenvergadering bij levenslust

 

De vergadering begint om 20:00 en de zaal is open om 19:00

 

 

Tot 1 uur voor de vergadering kunt u zich opgeven bij de secretaris voor het bestuur

 

Hieronder de agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Verkiezing bestuursleden
  6. Kiezen kascontrole commissie
  7. Planning 2014
  8. Rondvraag
  9. Sluiting om ± 22:00